• English
 • on-line

  27 října, 2023

  Staronová synagoga: Středověký skvost Prahy

  Staronová Synagoga v Praze, nejstarší židovská synagoga Evropy, s gotickou architekturou

  Staronová synagoga, známá také pod německým názvem Altneuschul, je jedinečným klenotem v srdci Prahy. Nachází se v historickém židovském městě Josefov a je to nejstarší fungující synagoga v Evropě. Své dveře otevřela již ve 13. století a od té doby byla středem náboženského a komunitního života v České republice.

   

  Tato gotická stavba oslňuje svými architektonickými rysy, které se zachovaly po mnoha staletí. Její interiér se honosí kovanými mřížemi a lustry, které ji dodávají středověký nádech. Mimo své náboženské funkce se synagoga stala oblíbenou turistickou památkou.

  Table of Contents

  Klíčové momenty

  Historie Staronové synagogy

  Interiér Staronové synagogy v Praze, detail historických náboženských symbolů a architektury

  Vnitřní prostor Staronové synagogy a gotické prvky / Zdroj: synagogue.cz

  Počátky Staronové synagogy začínájí ve 13. století. Tento gotický skvost je svědkem jak klíčových momentů historie pražské židovské obce, tak i řadylegend a příběhů obklopujících jeho existenci.

  Středověké počátky

  Staronová synagoga byla založena ve druhé polovině 13. století a je považována za nejstarší synagogu ve střední Evropě, která neustále slouží k náboženským účelům. Její architektonická charakteristika jsou definovány gotickými klenbami podepřené mohutnými pilíři.

  Legendy a mytologie

  Ilustrace Golema a rabína Loewa, spojená se Staronovou synagogou v Praze, symbolizující legendu

  Rabín Loew, který stvořil Golema z hlíny / Zdroj: ancient-origins.net

  Synagoga je obestřena legendami, z nichž jedna z nejproslulejších je příběh o Golemovi, kterého údajně stvořil Rabín Judah Loew ben Bezalel, známý jako Maharal z Prahy, aby ochránil židovskou komunitu před nesnází. Tvrdí se, že Golemův tělesný pozůstatek je ukryt na půdě synagogy.

  Období nacismu

  Během nacistické okupace v letech 1942 a 1945 byly bohoslužby v synagoze přerušeny a řada členů židovské obce byla vyvražděna nebo deportováno do koncentračních táborů. Synagoga v tomto válečném období sloužila jako skladiště zabavených židovských majetků.

  Pražská židovská obec po 2. světové válce

  Po druhé světové válce byl židovský život v Praze obnoven, přestože populace židovské komunity byla výrazně menší. Staronová synagoga si zachovala aspekt náboženského a společenského života.

  Restaurace a renovace

  V průběhu let prošla synagoga několika restauracemi a renovacemi, včetně prací pod vedením architekta Jiřího Meitnera v roce 1883, které přispěly k zachování její architektonické hodnoty.

  Významná rekonstrukce se uskutečnila i po velkém požáru v roce 1689, kdy byla synagoga znovu obnovena. Současné renovace se snaží synagogu udržet v původní podobě, ctíc tak její historickou hodnotu a význam.

  Jak se procházíte po stopách historie Staronové synagogy, nezapomeňte, že Muzeum Story of Prague přináší příběhy pražské minulosti. Naše interaktivní výstava, zaměřená na středověké období, nabízí návštěvníkům jedinečnou šanci prožít historii města.

  Architektonické rysy Staronové synagogy

  Davidova hvězda, symbol židovské identity, na fasádě Staronové synagogy v Praze

  Davidova hvězda, která je umístěna na vnější stěně Staronové synagogy / Zdroj: turistickyatlas.cz

  Staronová synagogy je klenotem gotické architektury s unikátními uměleckými prvky a symboly jako je Hvězda Davidova.

  Gotická Architektura

  Uvnitř Staronové synagogy si lze všimnout raně gotických prvků, které jsou charakteristické pro toto období. Dominantními prvky jsou křížové klenby, které se opírají o robustní pilíře a dodávají interiéru typický středověký vzhled.

  Při pečlivém pozorování můžete objevit i detaily kamenické výzdoby, které vynikají svou řemeslnou zručností a historickou hodnotou.

  Umělecké Art Nouveau

  I když je synagoga primárně proslulá svými gotickými rysy, naleznete zde také prvky Art Nouveau. Tento umělecký směr se promítl do některých novějších renovací jako jsou například kované předměty.

  Davidova hvězda

  Davidova hvězda je významným symbolem, který najdete v dekorativních prvcích Staronové synagogy.

  Tento hexagram se objevuje nejen v okenních vitrážích, ale je také často vyobrazen na textiliích a dalších liturgických předmětech využívaných během náboženských obřadů, které odkazují na židovskou identitu a duchovní dědictví.

  Náboženský a komunitní život

  Věřící židovského vyznání se modlí uvnitř pražské Staronové synagogy, místo duchovního dědictví

  Skupinu lidí židovského vyznání se modlí ve Staronové synagoze / Zdroj: ynetnews.com

  Ve Staronové synagoze se protíná náboženský život s komunitním shromážděním, kde se uchovávají tradiční židovské bohoslužby a modlitby, a to v duchu zachování bohaté historie a kultury.

  Židovské služby a modlitby

  Služby: Zde se konají pravidelné šabat služby, sváteční modlitby a čtení z Tóry, které se odehrávají odděleně pro muže a ženy.

  Rabín Judah Loew ben Bezalel

  Rabín Loew, přezdívaný Pražský Maharal je často spojován se Staronovou synagogou. Jeho odkazem je ztělesnění duchovní hloubky a morálních hodnot, který ovlivňuje komunitní život až dodnes.

  Role synagogy v moderní době

  Staronová synagoga dodnes zůstává středobodem komunitního a duchovního života, a symbolizuje dědictví pražské židovské obce. Mezi její hlavní funkce patří:

  Vztahy s veřejností a cestovním ruchem

  Návštěvníci a turisté stojí před Staronovou synagogou v Praze, obdivují historickou památku

  Skupinu zahraničích turistů, kteří stojí před Staronovou synagogou / Zdroj: wherearezmoleks.blog

  Staronová synagoga představuje důležitý prvek v rámci interakce s veřejností. Jako most mezi minulostí a současností plní důležitou roli v osvětě a kultivaci vztahů mezi pražskou židovskou komunitou a návštěvníky z celého světa.

  Přístup pro návštěvníky

  Když se náhle ocitnete v Pražském židovském městě, Staronová synagoga vám je otevřena nejen jako místo náboženských obřadů, ale i jako turistická atrakce. Prostory synagogy jsou přístupné ve vymezených hodinách, přičemž je nutné respektovat její náboženský charakter.

  Vzdělávací funkce

  Staronová synagoga hraje klíčovou roli ve vzdělávání veřejnosti o historii a tradicích židovské komunity. Organizují se zde pravidelně výstavy a přednášky, které se zaměřují na bohatou historii židovské čtvrti a života v ghettu během nacistické okupace.

  Ochutnávka lultury a dědictví

  Jako návštěvník máte jedinečnou příležitost zažít autentické dědictví židovské komunity. Účastí na bohoslužbách nebo speciálních kulturních akcích získáte bezprostřední zážitek, na který nikdy nezapomenete.

  Židovský památník

  Synagoga slouží i jako památník připomínající temné období holocaustu. Můžete zde nalézt stopy po minulosti, které vám pomohou pochopit vývoj a historii židovského ghetta a Pražské židovské čtvrti v kontextu tragických událostí, které se odehrály v průběhu 20. století.

  Pro ty, kteří chtějí prozkoumat, co vedlo k výstavbě Staronové synagogy a dalších historických skvostů Prahy, Muzeum Story of Prague nabízí poutavé výstavy a přednášky, které osvětlují tuto éru s detaily, které nenajdete v žádné knize.

  Staronová synagoga a pop-kultura

  Záhadný Golem, legendární tvor spojený se Staronovou synagogou, na černém pozadí.

  Silueta Golema, mohutný tvor z židovského folklóru / Zdroj: epochaplus.cz

  Když si představíte Staronovou synagogu, nesmíte opomenout její vliv na českou pop-kulturu. Jedním z nejzáhadnějších příběhů, který je s touto synagogou spojen, je legenda o Golemovi.

  Předpokládá se, že na půdě synagogy byl ukryt Golem, kterého stvořil slavný rabín Judah Loew ben Bezalel.

   

  Legenda o Golemovi:

  V literatuře i filmu je Staronová synagoga často zobrazována jako tajemné místo plné historie a mystiky. Využití její gotické architektury dotváří atmosféru starých pověstí, což obohacuje kulturní význam tohoto místa.

   

  Významné odkazy v kultuře:

  Vaše oči nejsou jediné, které mohou sledovat tyto příběhy a legendy, Staronová synagoga je vizitkou sloužící jako práh mezi minulostí a fikcí, obzvláště v České republice, kde má tento symbol nesmírně hluboké kořeny.

  Naše expozice v Muzeu Story of Prague nabízí hlubší náhled do toho, jak náboženské, sociální a politické síly formovaly město ve středověkém období. Navštivte nás a objevte, jak se historie Prahy proplétá s příběhy, které formují naši současnost.

  Chrámový komplex a židovská čtvrť Josefov

  Pohled na náměstí Starého města s židovskou čtvrtí

  Staré Město a židovská čtvrť v Praze / Zdroj: getyourguide.com

  Chrámový komplex je centrem židovského života, který přežil mnoho let, od založení pražského ghetta po jeho proměny v moderní dobu.

  Josefov byl svého času největším židovským osídlením v Evropě a navzdory řadě tragédií a pronásledování si uchoval svůj jedinečný vzhled.

  Procházka po Josefově vám odhalí dějiny, které se odrážejí v architektuře a atmosféře. Synagoga jako duchovní oáza nacházející se uprostřed městského ruchu vás vtáhne do historie, kde každý kámen vypráví svůj příběh.

  Často kladené otázky

  Jaké jsou otevírací hodiny Staronové synagogy v Praze?

  Staronová synagoga je přístupná pro veřejnost, ale otevírací hodiny se mohou lišit. Před plánovanou návštěvou doporučujeme ověřit otevírací hodiny na oficiálních stránkách nebo přímo u instituce.

  Jakou architektonickou proměnou prošla Jeruzalémská synagoga?

  Jeruzalémská synagoga je významným příkladem secesní architektury, která byla postavena na počátku 20. století. Její design odráží vlivy jak východních, tak západních architektonických stylů.

  Jaký jsou další synagogy, které lze v Praze nalézt?

  Mezi známé pražské synagogy patří Staronová synagoga, Španělská synagoga, Maiselova synagoga, Pinkasova synagoga a Májová synagoga.

   


   

  Zakupte si svůj lístek a prožijte historii Prahy, jakou jste nikdy nezažili!

  Koupit lístek!