• Čeština
 • on-line

  Maska hanby

  Scold's bridle

  Ponižující maska hanby neboli Scoldova maska sloužila původně k odhalování čarodějnic, později se stala nástrojem k umlčování klevetnic. Pomlouvačným ženám se nasadila na obličej kovová konstrukce, přes kterou se nedalo mluvit a kterou pak musely nosit celý den doma i na veřejnosti.
  Masky měly různé extravagantní podoby. Celou pusu vždy zakrýval kovový plát, který svíral i jazyk. Vnitřní část byla někdy také pokryta hroty, které se hříšnici do jazyka zabodávaly. Původně měla Scoldova maska údajné čarodějnice přimět mluvit, později byl její účel zcela opačný. Měla přinutit zatvrzelé klevetnice, aby mluvit přestaly. Takto "vystrojené" ženy se pak věnovaly svým každodenním povinnostem jako obvykle. Maska hanby jim však působila nemalé nepohodlí a navíc obrovské ponížení před každým, s kým přišly do styku.

  A humiliating mask, also known as a Scold's bridle, originally served the purpose of revealing witches and later became an instrument to silence anyone that gossiped too much. An iron framework mask that prevented speaking was placed on the gossiper's face, and they were made to wear it at work and in public for the whole day.

  These masks were of various extravagant forms. A curb plate would always cover the whole mouth, compressing the tongue. The inside was sometimes covered with spikes piercing the sinner's tongue. Initially, the Scold's bridle persuaded alleged witches to speak; however, later, it was used on stubborn gossipers to prevent them from speaking. Such 'dressed-up' women attended to daily duties as usual; however, the Scold's bridle caused considerable discomfort and, not to mention, exposure to public scorn.