• Čeština
 • on-line

  Pranýř

  Pillory

  Na trestance v pranýři lidé házeli hnijící jídlo, bláto, výkaly, mrtvá zvířata a i kameny. Někdy se rozvášněný dav mnohdy dostal přímo k trestanci, ostříhal mu vlasy či dokonce způsobil smrtelná zranění.
  Krádeže, podvádění na trhu, smilstvo, cizoložství, to vše vás mohlo dostat do pranýře. Tresty na pranýři bývaly velkou událostí a den před začátkem byly vyhlašovány informace o trestanci. Trest trval obvykle jen několik hodin, ale někdy byl odsouzený uvězněn na několik dní, a to bez přístupu k vodě, jídla a možnosti vykonávat potřebu.


  People would throw rotting food, mud, faeces, animal corpses, and stones at the convicts in the pillory. The enraged crowd often came close to the convict, cutting his hair and causing him deadly injuries with sharp objects.
  Theft, cheating in the market, fornication, and adultery, among others, could get you to pillory. Generally, the punishment in the pillory was a big event. Posters with information on convicts were sent and hung a day before the event. The penalty took a couple of hours, and the convict was sometimes imprisoned for a few days without access to water, food, or a toilet.