• Čeština
  • on-line

    Jestli Jan Lucemburský něco miloval, pak to byly rytířské turnaje. Dovolovaly mu totiž ukázat snad všechny ctnosti, kterými disponoval – rytířská povaha, břitký humor, umění šermu i jezdectví a hluboké znalosti o politice. Při turnaji, který v únoru 1321 pořádal na Pražském tržišti (dnešním Staroměstském náměstí), však došlo k neštěstí. Lucemburk během jízdy spadl z koně a než se stihl zvednout, zvířata ho podupala. Podle Zbraslavské kroniky byl vytažen „takřka polomrtvý“. Několik následujících měsíců pak strávil upoután na lůžko v boji o život. Po boku mu byla jeho manželka, Eliška Přemyslovna, která o něj po celou dobu pečovala. Tím mu zachránila život a načas i jejich manželství. Královskému páru to totiž zrovna moc neklapalo. Zanedlouho však opět přišly neshody.

    If John of Luxembourg loved something, it would undoubtedly be jousting tournaments. They allowed him to present all qualities he had: the character of a knight, keen humour, fencing art and horsemanship, and his deep knowledge of politics. However, an accident occurred during a tournament staged at the Prague Marketplace (presently known as the Old Town Square) in February 1321. When riding, John fell from his horse and before he could get up, the horse trampled on him. According to the Zbraslav Chronicle, he was "almost half-dead." Following this, he spent several months bedridden, fighting for his life. Alongside him was his wife, Elizabeth of Bohemia, who was always looking after him. In doing so, she saved his life and, for a time, their marriage too. The royal couple already had problems, and after time, conflicts soon reappeared.