• Čeština
  • on-line

    Porod druhé manželky Jana Lucemburského, královny Beatrix Bourbonské, byl prvním zdokumentovaným případem úspěšného císařského řezu, který přežila matka i dítě. Mladičká Beatrix porodila svého syna v Praze roku 1337. V té době se přežití tak náročného zákroku rovnalo opravdu zázraku. Proto byl jejich syn pojmenován Václav po patronu českého národa. Říká se také, že ho král pojmenoval Václav proto, aby si naklonil českou šlechtu i lid, protože jeho manželka u nich v oblibě zrovna nebyla. Ale bohužel ani to nepomohlo. Královna Beatrix byla čím dál více neoblíbená, a tak 1. července 1337 odcestovala do Lucemburska a už se do Čech nikdy nevrátila. Malého synka nechala v Praze v péči kojné a chůvy.

    Queen Beatrice of Bourbon, the second wife of John of Luxembourg, was the first documented case of a successful caesarean delivery, survived by both the mother and the child. The very young Beatrice gave birth to her son in Prague in 1337. At that time, surviving such a complex surgery was a miracle, which is why their son was named Wenceslas after the patron saint of the Bohemian nation. The King reportedly called him Wenceslas to gain the favour of the noblemen and commoners of Bohemia because his wife was not very popular with them. Unfortunately, this did not help. Queen Beatrice was increasingly unpopular, and on July 1, 1337, she travelled to Luxembourg and never returned to Bohemia. She left her small son in Prague, who was cared for by a nurse and nanny.