• Čeština
  • on-line

    Oko mu začal mastmi léčit francouzský lékař Barrot, ale pochopitelně bez výsledků. Do svých tinktur totiž údajně přidával i rtuť. Rozzuřený král nechal lékaře zašít do koženého pytle a hodit do Odry, kde se nebohý lékař utopil. O dva roky začal vidět hůře i na levé oko. Tentokrát si nechal povolat věhlasného léčitele Hadrata il Malima Mahkala až z Codróby, ale ani tato péče nebyla úspěšná. Léčitel by nejspíš dopadl stejně jako jeho předchůdce, nechal si však prozřetelně nejdříve od krále vystavit ochranný glejt, který mu zaručil bezpečný návrat do vlasti i v případě neúspěšné léčby. Nakonec Jana poslal jeho syn Karel, pozdější český král a římský císař Karel IV., do proslulé francouzské lékařské školy v Montpellier, kde působili nejlepší lékaři té doby. Přes veškerou snahu ale Jan ve svých 43 letech následně kompletně oslepl.

    French doctor Barrot started treating the king's eye with ointments; however, no results came from it. Reportedly, he added mercury to his mixtures. The enraged king had the doctor sewn into a leather sack and thrown in the Oder River, where the doctor drowned. Two years later, the condition of John's left eye worsened. This time, he called the renowned healer, Hadrat il Malim Mahkal from Córdoba, but his treatment was unsuccessful too. The healer would have probably met the same fate as the French doctor; however, he was clever enough to make the king sign a 'contract' as a safeguard guaranteeing his return home if the treatment failed. John's son Charles, the later King of Bohemia and the Roman Emperor Charles IV, eventually sent his father to the famous French medical school in Montpellier, where the best doctors of that time practised. Despite all their efforts, John went completely blind at 43.