• Čeština
  • on-line

    Shodit hledí, uchopit dřevec a v plné zbroji se rozjet na protivníka, který činí totéž, a pokusit se ho zásahem sundat z koně. Takový byl klasický průběh rytířského klání. Rychlost jezdců se zpravidla pohybovala od 25 do 30 kilometrů za hodinu. Dřevec soupeře tak do rytíře narazil v součtu jejich rychlostí, což mohlo činit i neuvěřitelných 60 kilometrů za hodinu.

    Visor down, grab the spear in full armour, ride towards the opponent who was doing the same and try to hit and unsaddle him. That was the classic course of a knight's joust. The horsemen's speed ranged between 25 and 30 kilometres per hour. As a result, the rival's spear (known as a lance) hit the knight at full speed, often at an incredible 60 kilometres per hour.