• Čeština
  • on-line

    Jako mladík působil Karel IV. jako místodržící v Itálii v oblasti, kterou dobyl jeho otec. V Pavii se ale pokusili o jeho vraždu a jeho družině byl do snídaně přimíchán jed. Karel IV. byl velmi zbožný a před mší a přijímáním nejedl, proto jako jediný přežil. Nebyl to však jediný pokus o vraždu. V roce 1355 kdosi zapálil sídlo Rady Pisánské republiky, kde byl císař ubytován se svou manželkou, Annou Svídnickou. Budova byla zároveň městským skladem munice. Manželský pár z hořící budovy na poslední chvíli unikl jen spoře oděn (požár totiž propukl v noci) a po vyšetřování dal Karel IV. popravit sedm vůdců povstání pocházejících z předních patricijských rodin.

    As a youth, Charles served as a governor in Italy in the area conquered by his Father. In Pavia, there was an attempt on his life; poison had been mixed into the breakfast of his entire entourage. As Charles was very religious, he never ate before a holy mass and communion; therefore he was the only one to survive. This was not the only attempted murder. In 1355, someone set the Council of the Pisan Republic seat on fire, where the emperor was alone with his wife, Anna von Schweidnitz. The building was also the municipal store of ammunition. At the last moment, the couple escaped from the burning building wearing hardly any clothes (the fire broke out at night). After an investigation, Charles had seven rebellion leaders from upper-class families executed.