• Čeština
  • on-line

    Zřejmě kolem roku 1350 vyrazil Karel IV. na tajný turnaj do Itálie. Během turnaje ho soupeř silně zasáhl, a následkem těžkého úrazu Karel ochrnul na všechny čtyři končetiny. Díky jeho statné, urostlé a silné postavě se vypořádal prvními krizovými okamžiky. Zásluhou italských lékařů se podařilo Karla IV. vytáhnout z nejhoršího. Ještě přímo na místě museli lékaři narovnat páteř, zastavit krvácení, uvolnit zaraženou bradu a ošetřit rány. Po 10 dnech byl převezen do Čech na hrad Bezděz, kde se zotavoval. Po 4 letech už byl schopný posadit se na koně, ale je pravděpodobné, že se do konce svého života už rovně nepostavil. Ve stáří byl pak celý shrbený, kulhavý a nikdo nevěděl proč. Úraz musel být totiž před okolním světem utajen ve jménu zachování královské cti, poněvadž sám papež Karla IV. od účasti na rytířských turnajích odrazoval. Dle něj se nehodilo, aby se panovník takovýchto aktivit účastnil. Záhada tajného úrazu Karla IV. byla rozklíčována teprve v minulém století na základě analýzy jeho kostí.

    Around 1350, Charles IV set out for a secret tournament to Italy. During the tournament, his opponent smashed into him hard, and Charles's all four limbs became crippled due to the severe injury. He overcame the first critical moment due to his firm and well-built shape. Thanks to Italian doctors, Charles managed to recover partially. At that moment, the doctors had to straighten his backbone, stop the bleeding, release his chin that was jolted back, and treat his wounds. After ten days, he was transported to Bohemia to the Bezděz Castle, where he recovered. Four years later, he was again on horseback but was unlikely to have stood upright till the end of his lifetime. He was bent and limped in his old age, but no one knew why. The accident had to be kept secret from the surrounding world to preserve royal honour. The Pope himself tried to discourage Charles from participating in knights' tournaments. The Pope believed it was inappropriate for a ruler to indulge in such activities. The mystery of Charles IV's secret accident was only cracked in the past century, based on an analysis of his bones.