• Čeština
  • on-line

    Na Pražském hradě byste v době vlády Rudolfa II. našli tzv. lví dvůr. Jak už název napovídá, Rudolf zde choval především lvy, které vnímal jako symbol moci. Slavný astrolog Tycho de Brahe predikoval, že králův osud je spojen s osudem jeho prvního lva. Toho Rudolf dostal jako dárek od tureckého sultána. Podle záznamu v kronikách zemřel Rudolf II. v roce 1612 – pár dní po smrti svého prvního lva. Stal se Rudolfovi symbol moci osudným právě v den, kdy jej dostal darem?

    During the power of Rudolf II, you would have found the Lion's Court which was constructed at the premises of Prague Castle. As the name suggests, Rudolf kept mainly his lions there; animals which he perceived were a symbol of power. The famous astrologer Tycho de Brahe predicted that the king's fate would be linked to his first lion. Rudolf later received a lion as a gift from the Turkish sultan. According to the chronicles, Rudolf II died in 1612 - a few days after the death of his first lion. Did the symbol of power become fatal to Rudolf on the very day he received it as a gift?