• Čeština
  • on-line

    Legenda praví, že na stavbu Karlova mostu byla použita syrová vejce, která stavbaři přimíchali do malty. V Praze jich ale byl nedostatek, a tak prý Karel IV. nakázal městům po celém království, aby Pražanům své zásoby zaslala. Ve Velvarech ale zadání špatně pochopili; zaslali králi vejce uvařená na tvrdo. Obávali se totiž, že se vejce cestou rozbijí. Pravdivost této pověsti je dodnes předmětem spekulací. Analýzy stavebního materiálu Karlova mostu sice potvrdily přítomnost bílkovin v maltě, dle vědců z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze se však nejspíš jednalo o skořápky odhozené do malty náhodou. Mohly to být například zbytky svačin stavařů. Most je totiž zpevněn tzv. římskou maltou, která se vyznačuje svou lehkostí a zároveň tuhostí a je vhodná pro vodní stavby. Použití vajec by tak dle některých odborníků narušilo pevnost malty.

    Legend has it that raw eggs were used to construct Charles Bridge, and the builders mixed it with cement. However, due to their shortage in Prague, Charles IV ordered the towns in the whole kingdom to send their reserves to Prague. In Velvary, the task was misunderstood; the locals sent their eggs hard-boiled to the king, afraid they might break on the journey. The truth behind this legend is a matter of speculation until now. Examinations of the construction material of Charles Bridge have confirmed the presence of protein in the cement. According to scientists from the University of Chemistry and Technology in Prague, these were probably eggshells that had fallen into the cement mixture by accident. These could have been the remains of the builders' snacks. The bridge is hardened by "Roman cement," notable for its lightness and, at the same time, stiffness, and is suitable for water projects. Some experts say the use of eggs would have harmed the strength of the mortar.