• Čeština
  • on-line

    Ve středověku bylo sklo velmi vzácné a drahé, tudíž patřilo pouze na stoly šlechticů. Od pozdního středověku se na slavnostních tabulích začaly objevovat zdobené skleněné poháry, které byly často vyrobeny z tzv. lesního skla. Středověké poháry jsou proto typické svou zelenou barvou a nerovnoměrným povrchem, který plnil jak estetickou, tak praktickou funkci; na poháry se lepily nejrůznější okrasné prvky a díky nim z mastných rukou nevypadávaly. Výroba skla foukanou metodou se u nás rozvinula již ve 14. století a to zásluhou Karla IV., který povolal odborníky z Itálie a Francie. Od konce 16. století se stal český křišťál proslulým. Dodnes najdeme několik sklářských firem, které jsou známé po celém světě.

    In the Middle Ages, glass was rare and expensive and only appeared on noblemen's tables. However, from the late Middle Ages, decorated glass cups began to appear on wealthy tables, which were often made of forest glass. Medieval cups are typically known for their green colour and uneven surface, which fulfilled both aesthetic and practical functions. Various decorative elements were stuck to the cups, and due to this, they did not fall from greasy hands.
    Thanks to Charles IV, glass production using a blowing technique developed here as early as the 14th century, when Charles invited experts from Italy and France. From the late 16th century on, Bohemian crystal became famous. Today, you will find several glass companies that are well-known across the globe.