• Čeština
  • on-line

    Ačkoliv jde o technologický unikát, až do úplné mechanizace stroje v roce 1566 musely být hodiny každý den nastavovány ručně. To znamená, že od roku 1410, kdy byl orloj poprvé spuštěn, musel být ručně nastaven přibližně 57 000 krát! Tím ale nutnost zásahu člověka nepominula. Přiložení lidské ruky k dílu si například vyžádalo i opětovné uvedení orloje do provozu v září 2018. Přestože předchozí oprava trvala několik měsíců a stála téměř 10 milionů korun, ihned po spuštění se zasekl řetěz a strojník musel kruh s apoštoly posouvat zase ručně. Za svou více než 600 letou existenci měl však orloj namále několikrát. V roce 1787 se zastavil a už tehdy staroměští radní uvažovali o tom, že rozbitý orloj zničí. Naštěstí se ho ale částečně podařilo opravit. Jenže hned o několik desítek let později, v roce 1824, se opět zastavil a bylo definitivně rozhodnuto o tom, že orloj patří do starého železa. Naštěstí se opět našel zručný hodinář jménem Ludvík Hainz, který byl zároveň i radním města, a tak se po skoro 40 letech od zastavení orloje spustila dalekosáhlá rekonstrukce. Jenže ani pak orloj neměl vyhráno. Když němečtí vojáci koncem druhé světové války z pražské Letné ostřelovali město, zasáhli i Staroměstskou radnici. Ta vyhořela a orloj byl těžce poškozen. I poté se znovu našel zachránce, který orloj opravil.

    Although it is a technological marvel, the clock had to be set manually every day until the machine was fully automatically functional in 1566. This means that it was set by hand approximately 57,000 times since the clock started in 1410! The need for human intervention did not stop; a clocksmith needed to step in again when the clock began operating in September 2018. Although the previous repair took several months and cost almost 10 million CZK, the chain jammed immediately after the clock started working. The circular mechanism with the apostles had to be moved manually by hand. However, in its existence of more than 600 years, the Astronomical Clock had more than one problem. In 1787, it stopped working, and the Old Town councillors considered destroying it, but luckily, it was partially repaired. A few decades later, in 1824, it stopped working again, and this time the councillors decided to remove the clock and destroy it. Fortunately, a skilled clockmaker named Ludvík Hainz, also a town councillor, stepped in. After almost 40 years of being broken, the clock was under reconstruction again. But even the extensive repair did not keep the clock running for too long. At the end of World War II, the Germans fired shots from Letná hill, and they hit the Old Town Hall. It burned down, and the astronomical clock was severely damaged. Luckily even then, another saviour was found and repaired the astronomical clock.