• Čeština
  • on-line

    Dříve se nový den začínal odpočítávat po západu slunce. To znamenalo, že začátek dne se v průběhu roku měnil dle toho, kdy zapadalo slunce. Tomuto způsobu měření se říká staročeský nebo též italský čas. Na orloji je tento čas zobrazen na vnějším prstenci hodin, otáčí se samostatně a je označen zlatými gotickými číslicemi od 1 do 24. Na hodinách orloje ho ukazuje zlatá ruka. Tomuto mechanismu se také říká čtyřiadvacetník.

    For our ancestors, the new day began at sunset. This meant that each day started at a different time according to when the sun sets. This way of measuring is called Old Bohemian or Italian time. The time is indicated by a golden hand pointing to the outer ring of the clock, which rotates independently and is marked with golden gothic numerals from 1 to 24. This mechanism is also called The Quadrilateral