• Čeština
 • on-line

  Je až těžko uvěřitelné, že v 16. století bylo možné vybudovat přes kilometr dlouhé tunely a to bez použití trhavin. Rudolf II. nechal v Královské oboře pro svou kratochvíli zřídit rybník a jeden z tunelů se tak stal efektivním přívodem vody z řeky Vltavy. Unikátnímu technickému dílu se říká Rudolfova štola. Kutnohorští havíři ji razili 11 let a dnes je technickou kulturní památkou.
  Druhý tunel je spjat s Rudolfovou vášní pro magii a alchymii, a svého času zprostředkoval neustálou kontrolu nad výrobou lektvarů a elixírů. Vedl totiž z Pražského hradu přímo do alchymistické laboratoře. Tam panovník zaměstnával okolo 200 alchymistů, kteří byli špičkami ve svém oboru. Je libo elixír lásky? Nebo třeba elixír, který vám zaručí sloní paměť? A co takový, který vám obstará věčné mládí?
  O výrobě lektvarů za časů Rudolfa II. se můžete více dozvědět pražském muzeu alchymie, Speculum Alchemiae.

  It is hard to believe that in the 16th century it was possible to build over a kilometre long tunnel without using any explosives. Rudolf II had a pond built in the Royal Game Reserve for his hobbies and one of the tunnels became an effective water supply from the Vltava River. This unique piece of engineering is called Rudolf's adit. It was constructed by the miners of Kutná Hora for 11 years and today it is considered a technical cultural monument.
  The second tunnel is linked to Rudolf's passion for magic and alchemy. The tunnel provided him with constant control over the production of potions and elixirs. It led from Prague Castle directly to the alchemists' laboratories. In the underground labs the monarch employed around 200 alchemists who were the leading experts in their field.
  Fancy a love potion? Or an elixir that will give you the memory of an elephant? How about one that will give you eternal youth?
  Learn more about the production of potions in the time of Rudolf II at the Prague Museum of Alchemy, Speculum Alchemiae.