• Čeština
  • on-line

    Dalším časem, který lze na orloji vyčíst, je čas babylonský, který je označen římskými číslicemi. Dle něj je den počítán jen od východu do západu slunce a je rozdělen do 12 hodin. Jak se ale den v průběhu roku prodlužuje a zkracuje, taktéž se prodlužují a zkracují jeho jednotlivé hodiny. Ty jsou pochopitelně nejdelší v době letního slunovratu a nejkratší při zimním slunovratu. Babylonská hodina trvá 60 minut pouze 2x v roce; při jarní a podzimní rovnodennosti. V létě může hodina trvat až 80 minut, v zimě jen 40. Čas na orloji ukazuje symbol Slunce. Pražský orloj je pravděpodobně jediným strojem na světě, který babylonský čas ještě ukazuje.

    Another time that can be read from the astronomical clock is the Babylonian time, which is marked with Roman numerals. According to it, the day is measured only from sunrise to sunset and is divided into 12 hours. But as days grow longer and shorter throughout the year, so do their hours. The longest is during the summer solstice, and the shortest is during the winter solstice. The Babylonian hour lasts 60 minutes but only twice a year, during the spring and autumn equinoxes. In summer, one hour can last up to 80 minutes, whereas in winter, it can be as short as 40 minutes. Babylonian time is indicated on the astronomical clock by the symbol of the sun. The clock is probably the only machine in the world that still shows this time.