• Čeština
  • on-line

    Narodil se kolem roku 1360 v jihočeské vesničce Trocnov a svou dráhu začal jako bandita. Vydíral a okrádal místní kupce a šlechtice. Za své činy byl obviněn, ale vyvázl díky milosti krále a brzy se objevil v jeho tělesné stráži. Jako žoldnéř sbíral zkušenosti na taženích po Čechách a Polsku. V době působení Jana Husa se nadchnul do jeho myšlenek a po Husově smrti se přidal k husitskému hnutí. V roce 1419 se zřejmě účastnil defenestrace na Novoměstské radnici v Praze. Osvobodili tam vězněné Husity a vyházeli konšely z oken, pod kterými už čekal rozbouřený dav s kopími.

    Vypracoval se na velitele husitských vojsk. Mezi Žižkovy hvězdné okamžiky patří vítězství u Sudoměře, kde poprvé využil obrannou vozovou hradbu, a především taktická bitva o Prahu v roce 1420. Tisíce křižáků krále Zikmunda se snažilo podmanit město vyhladověním. Žižka ale nechal za hradbami vybudovat srub, aby chránil přístupovou cestu pro zásobování z venkova. Rozhodující moment nastal, když se rytíři na koních pokusili srub dobýt. Díky odvaze husitů byli odraženi a při úprku jich desítky přišly o život. Celé vojsko pak od Prahy odtáhlo. Jednooký vojevůdce, který po dalším zranění oslepl docela, svedl řadu dalších vítězných bitev. V roce 1424 ovšem při obléhání hradu Přibyslavi onemocněl a 11. října toho roku zemřel. Jeho místo zaujali další válečníci a v českém království se bojovalo o moc a víru až do smíru v roce 1436. Král Zikmund byl potvrzen na trůně, ale stejně tak byly potvrzeny některé z principů, za které Husovi přívrženci bojovali.

    He was born around 1360 in the South Bohemian village of Trocnov and began his career as a robber. He blackmailed and raided local merchants and noblemen. He was accused of his actions but managed to escape thanks to the King, who forgave him and let him serve as a personal guard. Being a mercenary, he gained experience through military operations in Bohemia and Poland. During Jan Hus' time, he was enthusiastic about his ideas and joined the Hussite movement after Hus' death. It is believed that he may have been involved in the defenestration at the New Town Hall in Prague in 1419. Supposedly, he and his associates freed the imprisoned Hussites and then threw the city council members out the windows, where a rebellious mob was waiting below with spears.


    Žižka worked his way up to become the leader of the Hussite army. Some of his greatest moments include the victory at the battle of Sudoměř, where he used the defensive wagon fort for the first time, and most importantly, the tactical battle for Prague in 1420. Thousands of warriors of the Holy Roman Emperor, Sigismund, tried to conquer the city through starvation. However, Žižka had a wooden log cabin strategically placed behind the walls to protect the access road for supplies arriving from the countryside. When the knights came charging on horseback and tried to destroy the cabin, the Hussites pushed back on the attack thanks to their courage. Dozens of warriors died during the retreat; the entire army withdrew from Prague. The one-eyed military leader, who later became fully blind after another injury, fought many more victorious battles. However, in 1424 he fell ill during the military operation of Přibyslav castle and died on the 11th of October that same year. Other warriors took his place and there was a struggle for power and faith in the Bohemian Kingdom until the reconciliation in 1436. Holy Roman Emperor, Sigismund, was confirmed to take the throne, along with some of the principles the Hussites had fought for.