• Čeština
  • on-line

    O mládí pozdějšího husitského vojevůdce příliš informací nemáme. Je ovšem známo, že kolem roku 1408 se přidal do lapkovské družiny jistého Matěje Vůdce, s nímž a dalšími kumpány podnikal na území jižních Čech loupežná přepadení. Namířená byla hlavně proti Jindřichovi III. z Rožmberka, coby největší ekonomické síle v regionu. Rok nato ale byla Vůdcova skupina rozprášena a její členové skončili v lepším případě v žaláři, v horším na popravišti. Po obdržení milosti Žižka nastoupil do Václavových služeb jako „vrátník“ královského paláce. Díky tomu se dostal do Prahy, kde začal navštěvovat kázání reformního kněze Jana Husa.

    We do not know much about the early life of the Hussite warlord. However, it is known that around 1408, he joined a group of bandits led by Mathew the Leader. Together with the other group members, he carried out raids in the territory of Southern Bohemia. These were directed against Henry III of Rosenberg, the region's most significant economic force. However, the following year, the gang was divided, and its members ended up in either a dungeon at best or on the gallows to hang at worst. After being pardoned, Žižka entered King Wenceslas' service as a royal guard of the royal palace. This position got him to Prague, where he began attending the sermons of the Church reformer Jan Hus.