• Čeština
  • on-line

    Píšťala byla ruční zbraň s poměrně krátkou hlavní. Její dostřel byl však nevelký a značně nepřesný, bylo tedy skoro nemožné nepřítele zasáhnout i na blízkou vzdálenost. Husité ji používali spíše pro psychologický efekt, výstřel z ní totiž skvěle posloužil k pořádnému vyděšení nepřítele. Nepříjemný vysoký tón, který píšťala při výstřelu vydávala, dokázal splašit i válečné koně jinak uvyklé bitevnímu ryku. Píšťala i střelný prach byly zprvu velmi nákladné a tak husité hojně využívali i jiných palných zbraní. Nejčastěji to byly kuše, ale později se přidaly například hákovnice (pušky s háky, kterými se zbraně zapřely o podložku) nebo děla. Po vzoru husitů i zbytek Evropy našel zalíbení v palných zbraních, čímž došlo k zásadním změnám v charakteru vedení války. Můžeme s nadsázkou říci, že Češi měli vzhledem k rozšíření střelných zbraní svým způsobem podíl na expanzi Evropy za oceán. Za povšimnutí stojí i etymologie názvu husitské zbraně. Píšťala cestovala z Čech až do Francie, kde ji nazvali pistolet. Odtud název putoval zpět do Čech, již pod jménem pistole.

    Píšťala was a hand-held firearm with a relatively short barrel. Its range was quite small and highly inaccurate, making it almost impossible to hit the enemy even at close range. The Hussites used it more for its psychological effect, as the sound it made was enough to scare the enemy. When fired, the unpleasant high-pitch tone that the píšťala released could even frighten war horses, who were usually well-trained to the sound of battle. Píšťala and gunpowder were expensive, which is why the Hussites also used other firearms extensively, such as crossbows, hook guns (Arquebus) and cannons. Following the Hussite example, the rest of Europe also grew to like firearms, which led to radical warfare development. It is possible to say with exaggeration that the Czechs played a part in the European intercontinental expansion due to the spreading of firearms. The origin of the word, píšťala, travelled from Bohemia to France, where it was called pistolet. The expression then crossed back to Bohemia, already named pistol.