• Čeština
  • on-line

    Rudolfa II. fascinovala i mnoha mýty opředená židovská kultura a pražským židům přisoudil mnoho nových práv. To se však vůbec nelíbilo Pražanům a jejich útoky na Židovské město nabíraly na intenzitě. Legenda říká, že slavný rabbi Löw tomu nehodlal přihlížet a rozhodl se konat. Povídá se, že jedné noci se rabínovi ve snu zjevil nápis: „Vytvoř z hlíny tvora, který ti bude pomáhat proti všem nepřátelům!“
    Těsně před rozbřeskem na břehu Vltavy potají uplácal z mokré hlíny spolu s dvěma svými žáky ležící postavu obrovského člověka. Muži si poté stoupli k sobě a jeden po druhém začali na povel rabína postavu sedmkrát obcházet a říkat posvátná slova. Během tohoto rituálu hliněné tělo vyschlo a začalo velmi silně žhnout. Rabbi Löw postavě pak vložil do úst tajemný pergamen s nápisem šém. Postava poté silně vydechla a otevřela oči. Golem, ochránce pražského židovstva, oživl.

    Rudolf II was fascinated by the many myths of Jewish culture, and the Prague Jews approved many new rights for Rudolf. The people of Prague didn’t like this at all and their attacks on the Jewish city were intensifying. The legend says that the famous Rabbi Löw decided to take action instantly. It is said that the rabbi had a dream one night with a vision to - Create a creature from clay, that will help you against all the enemies! Just before sunrise on the bank of the Vltava river, and with his two pupils, secretly sculpted together from wet clay a lying figure of a giant man. The men then stood up and, one by one, began to circle around it seven times while chanting sacred words on the command of the rabbi. During this ritual, the clay body dried and began to get very hot. Rabbi Löw then put a mysterious piece of paper with an inscription into the figure's mouth. The figure then exhaled strongly and opened its eyes. Golem, the protector of Prague Jewry is alive.