• Čeština
  • on-line

    Navigace bombardérů s sebou nesla spoustu problémů. Radar byl jen u velitelů a často se porouchával. Smutným příkladem tohoto nedostatku byl spojenecký nálet na Prahu 14. února 1945. Američané tehdy Prahu neměli vůbec v plánu bombardovat. Americká letka totiž původně mířila z Anglie nad německé Drážďany. Kvůli špatnému počasí a problémům s palubními radary se však letectvo vychýlilo od kurzu už někde nad Nizozemskem. Celou cestu je doprovázela hustá mlha, která jim zkomplikovala výhled. Hlavní navigátor se tedy orientoval dle významných bodů v krajině. Když piloti spatřili velké město, jímž protéká řeka, zahájili útok. Ačkoli většina letců neměla tušení, že bomby nepadají na Drážďany ale na Prahu, existují domněnky, že navzdory několika protestů svých podřízených muselo být vrchnímu veliteli jasné, kam pumy dopadají; Praha totiž narozdíl od Drážďan doposud nebyla válečným bombardováním poznamenaná.
    Navigační chyby Američanů později využila jak nacistická, tak komunistická propaganda. V novinách pár dní po náletu označili útok za čistě teroristický počin a záměr spojeneckého letectva vybít se na bezbranném civilním obyvatelstvu. Nacistům se totiž náramně hodilo, že bomby dopadly na obytné čtvrti, nemocnice, dětské útulky, porodnice i kulturní klenoty Prahy. V deníku Národní politika 4 dny po útoku psali, že „vymírající národ anglický chce se tak mstít národům s plnými kolébkami a dává svým letcům pokyn, aby zasahovali porodnice a dětské nemocnice“.

    Navigating the bombers was problematic. Only the commanders had access to radars, and they broke down frequently. A sad example was the Allied air raid on Prague on February 14th, 1945. The Americans had not planned on bombing Prague at all. In fact, the American squadron was headed initially from England to Dresden, Germany. However, due to bad weather and problems with the onboard radar, the air force changed its course somewhere above the Netherlands. Due to the thick fog, it was challenging to see anything, and the chief navigator oriented himself according to significant points in the landscape. When the pilots spotted a large city with a river running through it, they launched an attack. Most of the pilots were unaware that the bombs were dropping on Prague. However, there is speculation that despite several protests from his subordinates, the chief commander must have known where the bombs were falling; unlike Dresden, Prague had not yet been affected by wartime bombing.
    Both Nazi and Communist propaganda later exploited the American navigational error. A few days after the air raid, the newspapers described the attack as a purely terrorist act. They claimed that the Allied air force took revenge on the defenceless civilians. It was beneficial to the Nazis that the bombs hit residential districts, hospitals, children's shelters, maternity hospitals and the cultural jewels of Prague. Four days after the attack, the newspaper, Národní Politika, wrote, "the dying English nation wants to take revenge on nations with full cradles and instructs its airmen to target maternity hospitals and children's hospitals".