• Čeština
 • on-line

  Ačkoliv bylo bombardování záměrně naplánované na neděli, aby se omezily ztráty na životech pracovníků v továrnách, spojeneckým střelcům se nepodařilo zamezit velkým civilním ztrátám.
  Namísto chybného bombardování civilních objektů tentokrát cílily na průmyslovou oblast města, konkrétně se pod útokem ocitly závody ČKD a letiště ve Kbelích a Letňanech. Původně bylo v plánu bombardovat i mezinárodní letiště v Ruzyni, ale nakonec k němu nedošlo.
  Historici odhadují, že v důsledku útoku zahynulo kolem 562 osob a přes tisícovku jich utrpělo zranění. Číslo je tak vysoké i proto, že zbloudilé pumy dopadaly i na domy mimo vytyčené území. Celkem došlo k poškození možná až 1300 domů.
  Březnový nálet však nebyl posledním leteckým útokem ze strany spojeneckého letectva. Pumy zasáhly 25. dubna 1945 i plzeňskou Škodovku, čehož samozřejmě opět využila dobová propaganda. Dodnes přetrvávají domněnky, že závod byl zasažen, protože měl být po válce znárodněn. Ve skutečnosti však Američané mířili na Škodovku proto, že právě tam Němci vyráběli své obávané stíhače tanků Hetzer. Letci závod trefili naplno; Škodovka až do konce války nevyrobila žádného dalšího Hetzera.

  To avoid the loss of lives of the factory workers, the scheduled bombing had been strictly planned for Sunday. Despite their efforts, the bombing still killed a large number of civilians.
  Having previously bombed civilian areas by mistake, the Americans targeted the city's industrial area, specifically the ČKD plants and the airports in Kbely and Letňany. Initially, the plan was to hit the Ruzyně International Airport as well, but in the end, it did not happen.
  Historians estimate that around 562 people died, and over a thousand were injured due to the attack. The number is also high because a few stray bombs fell on houses outside the targeted area. In total, as many as 1,300 homes were damaged.
  However, the March raid was not the last air attack by the Allied air force. On April 25th, 1945, the bombs also hit the Škoda factory in Pilsen, which was exploited by the propaganda of that time. It is believed that the factory was hit because it was to be nationalised after the war. However, the real reason why the Americans targeted Škoda was that the Germans manufactured their Hetzer tank fighters there. The bombing of the factory was successful, as Škoda did not produce another Hetzer until the end of the war.