• Čeština
  • on-line

    Události z konce války však dodnes zůstávají ve společnosti opomíjené. 8. a 9. května 1945 se nad česká a moravská města vznesly ruské bombardéry a zasáhly celkem 66 míst. Rudá armáda zaměřovala ustupující německé jednotky, které se snažily dostat se do americké zóny. Bomby však zahubily i přes 1300 civilistů a způsobily nevyčíslitelné škody na majetku. Smutným faktem je, jak po válce Sověti o těchto událostech z konce války buď mlčeli nebo je přisuzovali Němcům. V 60. letech už ale nálety otevřeně přiznali jako regulérní součást válečných operací, zatímco v Československu byla celá akce tabuizována. Dodnes ve společnosti přetrvávají domněnky, že Osvoboditelé určitě nemohli bombardovat české území, opak je však pravdou.

    The events of the end of the war remain overlooked by society to this day. On 8th and 9th of May 1945, the Russian bombers flew over Czech and Moravian towns and dropped their bombs on 66 places across the country. The Red Army was targeting the retreating German troops trying to reach the American zone. However, the bombs killed over 1,300 civilians and caused incalculable damage on people's property. The sad fact is that after the war, the Soviets either remained silent about these events from the last days of war or attributed them to the Germans. Only in the 1960s were the air raids openly acknowledged as a common part of wartime operations, while in Czechoslovakia the whole event still remained a taboo. Even today there are assumptions in society that the Liberators certainly could not have bombed the Czech territory, but the opposite is actually the case.