• Čeština
  • on-line

    Alchymistické pokusy stály Rudolfa II. nemalé peníze. Šarlatáni na své experimenty z panovníka tahali jeden zlaťák za druhým, ale Rudolfova touha získat elixír mládí nebo vyrobit drahé kovy neutuchala. Jedním z alchymistů byl Angličan Edward Kelly, V Praze se usadil na Jánském vršku a ve své alchymistické laboratoři hostil i Williama Shakespeara, který tajně přijel do Prahy jako špion anglické královny Alžběty I. Kelly se zaměřoval na výrobu zlata z jakéhokoli kovu, ale byl zkušeným podvodníkem, kterého prokoukli již v Anglii. Za jeho šarlatánství mu uřízli obě uši. Tento fakt skrýval pod svými dlouhými, vždy rozpuštěnými vlasy. Jelikož se výzkumy alchymistů čím dál více prodražovaly, vznikla komise na odhalování podvodníků, kteří pak často skončili ve vězení. Za mřížemi se dvakrát ocitl i Kelly, který se svými neúspěšnými pokusy o útěk zmrzačil. Pokaždé se s ním totiž přetrhl provaz, po kterém sešplhával za svobodou. Poprvé si pádem roztříštil nohu, která mu pak byla amputována, druhým pádem si zdravou nohu "jen" zlomil. Ačkoliv pak dostal od císaře milost, svůj život ukončil vypitím jedu; nechtěl žít jako mrzák.

    Rudolf II spent a fortune in alchemical experiments. For each experiment, charlatans scored one gold coin after another from the ruler, but Rudolf's lifelong quest to obtain the elixir of life or make precious metals never ended. One particular alchemist, Edward Kelly, from England, settled on Jánský vršek and hosted William Shakespeare in his alchemist laboratory, where he secretly arrived in Prague as a spy for English Queen Elizabeth I. Kelly focused on making gold from base metals. Still, he was an experienced fraud who had been caught back in England and had his ears removed as punishment and to cover the fact that he did not have ears, always wore his hair long and loose. Since the alchemists' investigations were becoming increasingly expensive, a committee for uncovering frauds was established, often sentencing many of them to prison. Kelly found himself behind bars twice, mutilating himself during his unsuccessful attempts to escape prison. The rope he used to escape broke every time. On the first attempt, Kelly fell and shattered his leg, which had to be amputated, and during his second attempt at freedom, he broke his healthy leg. Although the Emperor pardoned him, Kelly ended his life by poisoning himself, choosing to not live the rest of his life as a cripple.