• Čeština
  • on-line

    Psal se rok 1648 a v Evropě už se dlouhá léta jednalo o podmínkách Vestfálského míru, který později toho roku ukončil třicetiletou válku. Boje už byly v podstatě u konce, do Prahy však v červenci vtrhlo švédské vojsko na pozvání jistého zhrzelého poddůstojníka rakouské armády, Arnošta z Ottowaldu. Ten se nepřenesl přes fakt, že mu úřady odmítly poskytnout peněžitou náhradu za válečná zranění. Jeho pomsta Pražanům pěkně zavařila. Švédům totiž prozradil, že v den císařových narozenin bude Praha snadnou kořistí. Ti pak skutečně téměř bez námahy obsadili Pražský hrad, Malou Stranu i Hradčany; jen co přemohli oslavami znavené stráže, rabování mohlo začít. Nejen že si Švédové odnesli bohatství v hodnotě několika milionů zlatých a mhoho zajatců, za které pak požadovali tučné výkupné, Praha také přišla o kulturní bohatství nevyčíslitelné hodnoty. Sama švédská královna, Krystýna I., dala souhlas k vyplenění umělecké sbírky bývalého císaře Rudolfa II., kde se nacházely vskutku cenné kusy. Jednou z mála cenností, kterou Švédi naštěstí nenašli, byly Korunovační klenoty. Zrádce Arnošt z Ottowaldu byl následně Švédy peněžitě odměněn a pasován na šlechtice. Zbytek umění z hradu byl později rozprodán královnou Marií Terezií, která potřebovala financovat reformy a armádu. Dodnes můžeme ve stockholmském muzeu vidět některé z uloupených vzácností.

    The year was 1648, and for years, Europe had negotiated the conditions of the Peace of Westphalia and ended the Thirty Years' War later that same year. The misery and struggle were over; however, in July, a forgotten imperial officer, Arnošt of Ottowald, let Swedish troops invade Prague. He was bitter that the authorities refused to pay him monetary compensation for his battle wounds. The revenge of Arnošt of Ottowald gave the citizens of Prague a bad time. He revealed to the Swedes that Prague would become an easy target on the day of the Emperor's birthday. As expected, they seized Prague Castle, Malá Strana District, and Hradčany almost without a fight. Immediately after overpowering the guards, exhausted by festivities, the looting began. Swedes took treasures which were valued at millions of gold coins and a lot of prisoners demanded a hefty ransom to spare their lives. For Prague, the looting was a tremendous loss of invaluable cultural treasure. The Queen of Sweden herself, Christina I, approved of raiding the former Emperor Rudolf II's unique art collections. Luckily, one of the few valuables the Swedes didn't find and steal was the crown jewels. The Swedes financially rewarded the traitor Arnošt of Ottowald, making him the nobleman. Queen Maria Theresa later sold the remaining art from the Castle to fund reforms and the army. Today, some of the stolen treasures are displayed in the Museum of Stockholm.